Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Köprülü Mehmet Paşa, kendisine önerilen veziri azamlığı kabul etmek için, Sultan IV.Mehmet e bazı koşullar ileri sürmüştür. Bu koşullardan biri de, kendisine kimsenin karışmaması ve hakkında şikâyet olursa kendisinin ifadesine başvurulmadan görevinden alınmamasıdır. Köprülü Mehmet Paşa nın veziri azamlığı kabul etme konusunda, sultana koşullar ileri sürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Köprülü Mehmet Paşa, kendisine önerilen veziri azamlığı kabul etmek için, Sultan IV.Mehmet e bazı koşullar ileri sürmüştür. Bu koşullardan biri de, kendisine kimsenin karışmaması ve hakkında şikâyet olursa kendisinin ifadesine başvurulmadan görevinden alınmamasıdır. Köprülü Mehmet Paşa nın veziri azamlığı kabul etme konusunda, sultana koşullar ileri sürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A Kendisine sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlamak
B Ülke yönetimini tek elde toplamak
C Sarayla halk arasındaki ilişkileri düzenlemek
D Kapıkulu Ocakları nı ıslah etmek
E