Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Sultan II.Mahmut döneminde eğitim alanında yapılması düşünülen faaliyetlerden hangisi, halkın eğitim düzeyini yükseltmede diğerlerine göre daha köklü çözüm getirebilecek niteliktedir?
Sultan II.Mahmut döneminde eğitim alanında yapılması düşünülen faaliyetlerden hangisi, halkın eğitim düzeyini yükseltmede diğerlerine göre daha köklü çözüm getirebilecek niteliktedir?
A Medreselerin sayıca çoğaltılması
B Askerî ve meslekî okulların açılması
C İlk gazetenin çıkarılması
D İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
E