Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Avrupa Hun Devleti yıkıldıktan sonra, Türkler çeşitli Balkan toplulukları arasına karışarak kimliklerini kaybettiler. Buna karşılık, M.S. 630-680 yılları arasında Çinliler tarafından esir edilen Göktürkler, kültürel kimliklerini korudukları gibi yaptıkları mücadelelerle bağımsızlık özlemlerini de dile getirdiler. Göktürklerin bu davranışları, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
Avrupa Hun Devleti yıkıldıktan sonra, Türkler çeşitli Balkan toplulukları arasına karışarak kimliklerini kaybettiler. Buna karşılık, M.S. 630-680 yılları arasında Çinliler tarafından esir edilen Göktürkler, kültürel kimliklerini korudukları gibi yaptıkları mücadelelerle bağımsızlık özlemlerini de dile getirdiler. Göktürklerin bu davranışları, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
A Tutsaklığa tepki göstermeleriyle
B Kültürel değerlerine sahip çıkmalarıyla
C Farklı kültürlere uyum göstermeleriyle
D Millî yapılarını korumalarıyla
E