Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Denemeci, başka insanları ve başka gerçekleri anlatırken de hep kendinden hareket eder. Onun için -ben - sözünü çok kullanır. Denemeci, üzerine binasını kurduğu hazır bilgileri tekrarlamaktan kaçınmak zorundadır. Bilgin, bilinmeyeni kesin yargılarla ortaya koyarken, denemeci bilinmeyenlerin dünyasında tereddütlü hedefler göstermeye çalışır. Bu paragraftan, deneme hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
Denemeci, başka insanları ve başka gerçekleri anlatırken de hep kendinden hareket eder. Onun için -ben - sözünü çok kullanır. Denemeci, üzerine binasını kurduğu hazır bilgileri tekrarlamaktan kaçınmak zorundadır. Bilgin, bilinmeyeni kesin yargılarla ortaya koyarken, denemeci bilinmeyenlerin dünyasında tereddütlü hedefler göstermeye çalışır. Bu paragraftan, deneme hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A Yazarın kişisel duygu ve düşünceleri ağır basar.
B Geçmişte kazanılmış bilgiler üzerine kuruludur.
C Kanıtlamaktan çok anlatmak isteyen bir çabanın ürünüdür.
D Ortaya konulan görüşler kesin değildir.
E