Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sormaktan daha çok, bilineni vurgulama amacı vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sormaktan daha çok, bilineni vurgulama amacı vardır?
A Sınava katılmaktan niçin vazgeçtiniz?
B Arkadaşına söz verdiğin kitabı aldın mı?
C Yüzmeye daha dün gitmediniz mi?
D Davet ederse düğününe gider misin?
E