Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi İkileme oluşturan bazı kalıplaşmış sözlerin yerleri değiştirilemez. Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
İkileme oluşturan bazı kalıplaşmış sözlerin yerleri değiştirilemez. Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A Olayı yarım yamalak anlattı.
B Ufaklı irili bütün kavunları sattı.
C Her şey ayan beyan gözümüzün önünde gerçekleşti.
D Okulunu ite kaka bitirdi.
E