Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi 1- Karanlık basmadan yola çıktılar.2- Çocuk yedi yaşına basmadan okula başladı. 3- Ayağı acıdığı için rahat basamıyor. 4- Çimlere basmadan çiçekleri sulamalısın.Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde -basmak - sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?
1- Karanlık basmadan yola çıktılar.2- Çocuk yedi yaşına basmadan okula başladı. 3- Ayağı acıdığı için rahat basamıyor. 4- Çimlere basmadan çiçekleri sulamalısın.Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde -basmak - sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?
A 1 ve 3
B 1 ve 4
C 2 ve 3
D 3 ve 4
E