Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Sevmekten korkmayın, sevdikçe dünyanız- - - - - yalnızlık nedir - - - - - .Bu cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirildiğinde anlamlı bir cümle oluşur?
Sevmekten korkmayın, sevdikçe dünyanız- - - - - yalnızlık nedir - - - - - .Bu cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirildiğinde anlamlı bir cümle oluşur?
A renklenecek - bilmeyeceksiniz
B güzelleşecek - öğreneceksiniz
C değişecek - anlayacaksınız
D büyüyecek - göreceksiniz
E