Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -soğuk - sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -soğuk - sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A Terliyken soğuk bir şey içme.
B Bu sokağın çeşmelerinden soğuk sular akardı.
C Önerilerimizi soğuk karşılayacağını sanmıyordum.
D Soğuk sütten yoğurt yapılmaz.
E