Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi -Kadar - sözcüğü hangi cümlede benzetme görevi yapmaktadır?
-Kadar - sözcüğü hangi cümlede benzetme görevi yapmaktadır?
A Arkadaşım gelinceye kadar bekleyelim.
B Anlattıklarınızdan orayı görmüş kadar oldum.
C İki saate kadar işimizi bitiririz.
D Ne kadar çok konuşuyorsun.
E