Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Kırmızı kemik iliğinde yapılıp antikor üretl-minde görevli olan hücre hangisidir?
Kırmızı kemik iliğinde yapılıp antikor üretl-minde görevli olan hücre hangisidir?
A Alyuvar
B Akyuvar
C Plazma
D Kan pulcukları
E