Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıda verilen eşitliklerin hangisi yanlıştır?
Aşağıda verilen eşitliklerin hangisi yanlıştır?
A 9 tane çeyrek metre = 2 metre 25 cm.
B 7 tane yarım metre =7/2 metre.
C 7/4 metre = 1 metre 75 cm.
D 2,5 metre = 5 çeyrek metre.
E