Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Dünyada kaç element vardır?
Dünyada kaç element vardır?
A 100 ve altı
B 215 ve altı
C 300 ve altı
D 3001
E hiçbiri