Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Canlı ve cansız varlıkların oluşturdugu sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Canlı ve cansız varlıkların oluşturdugu sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A Serasistem
B Ekosistem
C Havasistem
D Erosistem
E Doğasistem