Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdakilerden hangisi omurgalı bir hayvandır?
Aşağıdakilerden hangisi omurgalı bir hayvandır?
A solucan
B yılan
C kelebek
D köpek
E çekirge