Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Bağışıklık kaça ayrılır?
Bağışıklık kaça ayrılır?
A 1
B 2
C 3
D 4
E 5