Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Hangi bezden salgılanan hormon kemiklerin uzamasını sağlar?
Hangi bezden salgılanan hormon kemiklerin uzamasını sağlar?
A Hipofiz
B troit
C testesteron
D pankreas
E epifiz