Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdakilerden hangisi göz kusurlarından birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi göz kusurlarından birisi değildir?
A iris
B hipermetrop
C miyop
D astigmat
E presbitlik