Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biridir?
A Kalp
B Beyin
C Göz
D Akciger
E Karaciger