Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme özelliklerinden herhangi biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme özelliklerinden herhangi biri değildir?
A DNA eşlenmesi
B Bölünme sonucu 2 hücre oluşması
C Krossing-over olayı
D vücut hücrelerinde görülmesi
E