Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır?
Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır?
A Biri
B Kararsızım
C Aşağıdaki
D Hepsi
E Hiçbiri