Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi aşağıdaki cümlelerden hangisi terim anlamı taşı ma maktadır?
aşağıdaki cümlelerden hangisi terim anlamı taşı ma maktadır?
A ali geometriyi sevmiyor
B ben türkçe yazılısından çaktım
C bitkide kloroplast adı verilen organel bulunur
D ben yapım ekleri konusunu anlamadım
E sen taş devrine iyi çalışmalısın