Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi yavuz sultan selim hangi savaş ile memluklulara son verdi
yavuz sultan selim hangi savaş ile memluklulara son verdi
A varna
B otlukbeli
C mercidabık
D ıı kosova
E maltepe