Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Dilimizi yabancı sözcüklerden arıtmak, öz Türkçeciliğin amaçlarından biridir. Bunu, dilimizin soluğunu genişleten, gizli güzelliklerini gün ışığına çıkaran bir ----, bir ---- diye adlandırabiliriz
Dilimizi yabancı sözcüklerden arıtmak, öz Türkçeciliğin amaçlarından biridir. Bunu, dilimizin soluğunu genişleten, gizli güzelliklerini gün ışığına çıkaran bir ----, bir ---- diye adlandırabiliriz
A uğraş – gayret
B girişim – akım
C çaba – atılım
D karşıtlık – beklenti
E