Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Bir öğrenci çevresinde gözlediği aşağıdaki olayların hangisinde basıncın temas yüzeyi ile ters orantılı olduğu sonucuna varamaz ?
Bir öğrenci çevresinde gözlediği aşağıdaki olayların hangisinde basıncın temas yüzeyi ile ters orantılı olduğu sonucuna varamaz ?
A Keskin bıçakla elmanın daha kolay kesilmesi.
B Karda daha iyi yürümek için kar ayakkabısı giyilmesi.
C Su dolu şişenin buzlukta bırakılınca çatlaması.
D Aynı ağırlıktaki tavukla ördeğin çamura batma miktarları.
E