Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin standart sapması en fazladır?
Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin standart sapması en fazladır?
A 51-56-53-58-59
B 50-40-45-46-55
C 60-70-80-90-100
D 12-13-25-38-32
E