Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır ?
A Birtakım sorunları var ama benden gizliyor.
B Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
C Ailelerin birçoğu çocuklarıyla yakından ilgilenmiyor.
D Her şeyi elinin tersiyle itmiş, kimseye boyun eğmemiş.
E