Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdakilerden hangisi rakamların tam karşılığı değildir ?
Aşağıdakilerden hangisi rakamların tam karşılığı değildir ?
A 1910 = nineteen ten
B 2004 = two thousand and four
C 1919 = nineteen nine
D 1855 = eighteen fifty-five
E