Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi The door bell rang.Brain was taking a shower. Yukarıdaki cümlelerin past continous tense karşılığı aşağıdakilerden hangisidir ?
The door bell rang.Brain was taking a shower. Yukarıdaki cümlelerin past continous tense karşılığı aşağıdakilerden hangisidir ?
A The door bell rang when Brain was taking a shower.
B When the door bell rang, Brain was taking a shower.
C The door bell ring Brain was take a shower.
D Brain was take a shower the door bell ring.
E