Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden biri değildir ?
Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden biri değildir ?
A Kilikyalılar Cemiyeti
B Mavri Mira Cemiyeti
C Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti
D Hınçak Taşnak Cemiyeti
E