Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi ?Ağır? sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?uyuşukluk,gevşeklik durumu? anlamında kullanılmıştır?
?Ağır? sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?uyuşukluk,gevşeklik durumu? anlamında kullanılmıştır?
A Bu iki çantanın ağırlığı da aynıdır.
B Bilmem,neden üzerime bir ağırlık çöktü.
C Muhtar bu köyde ağırlığı olan biriydi.
D Bu yıl ağırlığı turizm yatırımlarına vereceğiz.
E