Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdakilerden hangisi bir kemik çeşidi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bir kemik çeşidi değildir?
A Uzun
B Kısa
C Yassı
D Yamuk
E