Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi aşağıdakilerden hangisi katı iletken bir madde değildir?
aşağıdakilerden hangisi katı iletken bir madde değildir?
A ıslak tahta
B tahta
C gümüş
D bakır
E