Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi aşağıdakilerden hangisi kesinlikle katı iletken bir madde değildir?
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle katı iletken bir madde değildir?
A tahta
B ıslak tahta
C gümüş
D bakır
E