Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki ikilemelerden hangisi cümleye ?yaklaşık olarak? anlamı katmıştır?
Aşağıdaki ikilemelerden hangisi cümleye ?yaklaşık olarak? anlamı katmıştır?
A Burada iyi kötü bir işim var.
B Kendine doğru dürüst bir iş bulsaydın.
C Aşağı yukarı beş günde bu işi bitiririz.
D Bütün işçiler gece gündüz demeden çalıştı.
E