Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi bir sayının karesi ile toplamı 20 bu sayı kaçtır?
bir sayının karesi ile toplamı 20 bu sayı kaçtır?
A 9
B 6
C 4
D 2
E