Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdakilerden hangisinde eylemsi yoktur?
Aşağıdakilerden hangisinde eylemsi yoktur?
A Keskin sirke küpüne zarar
B bU REZALETİ YAPAN KİŞİ KİM?
C ağlayınca herkes ona bakardı
D ödevlerirni zamanında yapanlar daima başarılı olurlar
E