Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdakilerden hangi Osmanlı padişahı karadenizi türk gölü haline getirmede büyük pay sahibidir.
Aşağıdakilerden hangi Osmanlı padişahı karadenizi türk gölü haline getirmede büyük pay sahibidir.
A Kanuni Sultan Süleyman
B Yavuz sultan Süleyman
C Yıldırım Bayezit
D Fatih Sultan Mehmet
E