Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HÜCRENİN BÖLGELERİNDEN DEĞİLDİR&
AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HÜCRENİN BÖLGELERİNDEN DEĞİLDİR&
A SİTOPLAZMA
B ÇEKİRDEK
C H.ZARI
D RİBOZOM
E