Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi asaqıdakiLerden hanqisi bir nesneL yarqıdır
asaqıdakiLerden hanqisi bir nesneL yarqıdır
A kırmızı renqi cok sewilen bir renktir
B okula qitmek cok qüzel
C ATATÜRK 1881 de doqmustur
D cennet mahallesi çok güzel bir filimdir
E