Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi aşağıdakilerden hangisi 2008 sbs de çıkan derslerden biri değildir
aşağıdakilerden hangisi 2008 sbs de çıkan derslerden biri değildir
A matemaik
B sosyal bilgiler
C müzik
D fen ve teknoloji
E ingilizce