Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi dinleyicilere, herhengi bir konuda bilgi, görüş aktarmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir
dinleyicilere, herhengi bir konuda bilgi, görüş aktarmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir
A konferans
B tartışma
C nutuk
D sohbet
E röportaj