Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi aşagıdakilerden hangisi yapı bakımından farklıdır?
aşagıdakilerden hangisi yapı bakımından farklıdır?
A adventure
B song
C receive
D rose
E