Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Bitklerin yeşil olmasini sağlayan madde nedir?
Bitklerin yeşil olmasini sağlayan madde nedir?
A Golgi Cisimciği
B Hücre zari
C Ribozom
D Kloroplast
E