Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşadakilerden hangisi Topluluk adi değildir?
Aşadakilerden hangisi Topluluk adi değildir?
A ordu
B sürü
C takim
D Çocuklar
E