Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağidakilerden hangisi Bursanin plaka kodudur?
Aşağidakilerden hangisi Bursanin plaka kodudur?
A 13
B 16
C 12
D 14
E