Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdakilerden hangisi doğal güzelliklerimizdendir?
Aşağıdakilerden hangisi doğal güzelliklerimizdendir?
A Manyas kuş gölü
B Ayasofya
C Sultanahmet camii
D Safranbolu evleri
E