Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşagıdakilerden Hangisi mecaz anlamda Kullanılmıştır?
Aşagıdakilerden Hangisi mecaz anlamda Kullanılmıştır?
A Annem vozoyu Düşürüp kırdı
B Mehmet bugün çok neşeliydi
C Ahmet Alinin Kalbini Kırdı
D Yemek Çok güzel miş
E