Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi _____some sugar in my tea and ____ a lot of apples in the bowl. Yukarıdaki cümlede _____ olan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?
_____some sugar in my tea and ____ a lot of apples in the bowl. Yukarıdaki cümlede _____ olan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?
A There are/there is
B There are/there are
C There is/there is
D There is/there are
E