Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki şıklardan hangisi yanlış bir kullanımdır?
Aşağıdaki şıklardan hangisi yanlış bir kullanımdır?
A a slice of milk
B a glass of milk
C one litre of milk
D a bottle of milk
E